Zmień język

Aktualności

O projekcie (30.12.2014)

Cele projektu:

Cel strategiczny (perspektywa 3-5 lat):

Wypracowanie pozycji Biura EkoPodróży „Zielony Rower” (funkcjonującego przy Fundacji Bieszczadzkiej), jako wiodącego organizatora wysokiej jakości usług turystyki przyjaznej środowisku w regionie objętym projektem, a docelowo w całych Karpatach Wschodnich

Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację celów operacyjnych (1-2 lata):

1)     wykreowanie i wdrożenie innowacyjnej oferty turystycznej opartej o regionalne zasoby ludzkie, potencjał kulturowo-przyrodniczy regionu oraz regionalne produkty ekoturystyczne

2)     stworzenie i wdrożenie trwałego, innowacyjnego systemu dystrybucji, sprzedaży i promocji usług i produktów ekoturystycznych w oparciu o sieć współpracy w regionie oraz o najnowsze rozwiązania e-technologiczne

3)     zbudowanie sieci podmiotów branży turystycznej i około turystycznej z regionu współpracujących w zakresie dystrybucji, promocji i sprzedaży wysokiej jakości usług i produktów opartych o idee turystyki przyjaznej środowisku.

 

Opis działań

Działanie 1 – Nawiązanie kontaktów z kontrahentami - podmiotami branży turystycznej i około turystycznej z regionu w zakresie tworzenia, dystrybucji, promocji i sprzedaży pakietów oferty usług i produktów ekoturystycznych

Działanie 2 – Opracowanie pakietów ofertowych opartych o regionalne zasoby ludzkie, potencjał kulturowo-przyrodniczy regionu oraz regionalne produkty ekoturystyczne

Działanie 3 – Przygotowanie do wdrożenia projektu

W ramach działania przewidziano wykonie kilku opracowań i ekspertyz niezbędnych dla właściwego wdrożenia projektu:

1)      przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawców i dostawców założonych w projekcie robót, usług i dostaw – za przygotowanie odpowiedzialny będzie asystent ds. finansowo-księgowych i zamówień publicznych oddelegowany spośród pracowników Wnioskodawcy

2)      opracowanie szczegółowego zakresu merytorycznego wykonania platformy internetowej przewidzianej do stworzenia w ramach projektu – za przygotowanie odpowiedzialny będzie ekspert zewnętrzny

3)      opracowanie katalogu umów prawnych niezbędnych dla właściwego funkcjonowania BEZR w trakcie i po realizacji projektu (umowy z kontrahentami, klientami i inne) oraz ekspertyzy sposobu i zasad prawno-finansowych funkcjonowania sieci dystrybucji, sprzedaży i promocji BEZR, która powstanie w ramach projektu – za przygotowanie odpowiedzialny będzie ekspert zewnętrzny

 

Działanie 4 – Przygotowanie i wyposażenie Sieci Obsługi Klienta BEZR

W ramach działania powstanie Sieć Obsługi Klienta (SOK) składającą się z:

1)     Centrum Obsługi Klienta (COK) – które funkcjonować będzie fizycznie przy siedzibie Biura EkoPodróży Zielony Rower.

2)     sieci Punktów Obsługi Klienta (POK) – funkcjonować będą fizycznie w terenie w wybranych miejscach na obszarze tworzonej oferty Biura, kluczowych pod względem nasilenia ruchu turystycznego.

 

Działanie 5 – Opracowanie i wdrożenie platformy internetowej systemu dystrybucji i sprzedaży oferty BEZR

Działanie 6 – Akcja promocyjno-reklamowa BEZR

W ramach działania:

1)      zastrzeżony zostanie znak towarowy Zielony Rower (na terytorium Europy)

2)      opracowana zostanie księga znaku (wizualiazacji) BEZR

3)      zostaną zaprojektowane, wykonane i wykorzystane do promocji i reklamy różnego rodzaju narzędzia i materiały promujące ofertę BEZR

Powrót

Donatorzy:

Swiss Contribution
Fundacja Karpacka
Alpy Karpatom